Privacybeleid

Meertens Meubelen en Tapijthuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van bijv. de diensten van Meertens Meubelen en Tapijthuis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meertens Meubelen verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Woonplaats
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw mailadres
  5. Uw onderwerp van het mailcontact

WAAROM MEERTENS MEUBELEN EN TAPIJTHUIS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Meertens Meubelen en Tapijthuis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Meertens Meubelen en Tapijthuis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Meertens Meubelen en Tapijthuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Meertens Meubelen en Tapijthuis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Meertens Meubelen en Tapijthuis.
Meertens Meubelen en Tapijthuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Meertens Meubelen en Tapijthuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meertens Meubelen en Tapijthuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS VAN MEERTENS MEUBELEN EN TAPIJTHUIS

Post- en vestigingsadres:
Ommelanderwijk 145
9644TD Veendam
Telefoon: 0598 612476
Email: info ( at ) meertensmeubelen.nl
KvK: 02306649